Partnerzy

Regulamin

 

§ 1 Informacje ogólne

 

1.       Sklep internetowy, działający pod adresem http://www.2kolory.com  prowadzony jest przez firmę Wydawnictwo 2 Kolory Sp. z o.o. wpisanej do KRS pod nr 0000443383 sąd rejonowy dla m.st.Warszawy, XII wydział gospodarczy. NIP: 118 208 83 88; REGON 146377438 z siedzibą przy ulicy Barcickiej 22, 01-839 Warszawa, tel. +48 609 602 497, e-mail: kontakt@2kolory.com i oferuje sprzedaż książek, płyt CD oraz DVD.

2.       Zamówienia na produkty sprzedawane przez sklep Wydawnictwa 2 Kolory można składać za pośrednictwem strony WWW znajdującej się pod adresem http://www.2kolory.com

3.       Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały rok

4.       Nazwy producentów i marki fabryczne sprzedawanych towarów należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.

5.       Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

 

6.       W przypadku zamówień pochodzących spoza Polski, Klient zobowiązany jest do wcześniejszego kontaktu z Wydawnictwem celem ustalenia sposobu i kosztów wysyłki.

§ 2 Ceny

 

 1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym przy danym produkcie wyrażone są w walucie polski złoty (PLN) i zawierają podatek VAT.

2.       Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta sklepu zamówienia. Reklamacje odnoszące się do zmiany cen, jakie nastąpiły już po zatwierdzeniu zamówienia nie będą rozpatrywane.

3.       Koszty dostawy zakupionego towarów uzależnione są od formy wyboru sposobu dostawy towaru do klienta.

4.       Formy płatności za zakupiony towar:

a) ? przelew na konto,

b) - Wysyłka za tzw. pobraniem pocztowym, z płatnością przy odbiorze,

 

§ 3 Warunki dostawy towaru

 

 1. Dostawa zakupionego towaru według § 2 pkt. 4. odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firmie kurierskiej DPD.
 2. Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego przez Klienta sklepu sposobu dostawy zamówionego towaru.
 3. Klient nie ponosi żadnych kosztów przesyłki na terenie Polski, pod warunkiem dokonania zakupów na kwotę minimum 150,01 zł przy dokonaniu wpłaty na konto. (Nie dotyczy wysyłki poza granicami Polski).

§ 4 Ochrona danych osobowych

 

 1. Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne. W żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. ?O ochronie danych osobowych?. Zgodnie z tą ustawą Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do informowania Klientów o promocjach i specjalnych rabatach dla stałych Klientów.

 

§ 5 Odstąpienie od umowy i reklamacje

 

 1. Klient ma prawo - zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny ? odstąpić od umowy kupna-sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do dziesięciu dni od daty otrzymania produktu.
 2. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).
 3. Towar może zostać zwrócony pod warunkiem, że nie nosi śladów używania, ani nie jest zniszczony.
 4. Koszt przesyłki reklamowanego towaru pokrywa kupujący.
 5. Jeżeli zakupiony w sklepie towar zawiera wady fizyczne lub został uszkodzony podczas dostawy, Klient jest zobowiązany do jego przesłania wraz z opisem wady, żądaniem wymiany towaru, lub w przypadku jego braku, zwrotem pieniędzy na podany w reklamacji numer rachunku bankowego.
 6. Zwrot kwoty z tytułu ceny sprzedaży następuje w ciągu 21 dni od daty zwrotu towaru wyłącznie na podane w reklamacji konto bankowe.
 7. Sklep w zakresie zgłoszonych reklamacji nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych na adres sklepu w formie ?za pobraniem?.

 

§ 6 Postanowienia końcowe

 

 1. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu sklepu.
 2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sprzedającego. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.
 4. W sprawach nie uregulowanych powyższym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
2kolory.com - wydawnictwo historyczne i patriotyczne